มหาสารคาม เดี่ยวกับสารคาม

มหาสารคามตั้งอยู่ในใจกลางของภาคอีสานของไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาค ที่มีจำนวนมากสถาบันการศึกษาจังหวัดคือศูนย์การศึกษาอย่างมีนัยสำคัญในภูมิภาคฉายาว่า “ตักศิลาของภาคอีสาน” (ตักศิลาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในสมัยโบราณอินเดีย) มหาสารคามยังเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของภาคอีสานเป็นจำนวนมากสิ่งประดิษฐ์ของนักโบราณคดีชาวพุทธถูกพบที่นี่รวมทั้งของที่ระลึกของพระพุทธเจ้าในอำเภอนาดูน หลักฐานดังกล่าวจะนำไปสู่​​ทฤษฎีที่ว่าเว็บไซต์สถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของอาณาจักรโบราณย้อนหลังไป 1,500 ปี เจดีย์ถูกสร้างขึ้นในมหาสารคามเพื่อทำเครื่องหมายรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญในภูมิภาค

มหาสารคามเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นอกจากจะเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาวิทยาลัยค่อนข้างมหาสารคามมีชื่อเสียงสำหรับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของวัดทางพุทธศาสนาที่สวยงามและพระพุทธรูปและวัสดุถักทอที่สวยงามรวมทั้งผ้าไหมมือทำและผ้าฝ้าย มิฉะนั้นคนของมหาสารคามทำงานหลักในด้านการเกษตรเป็นแกนนำของเศรษฐกิจของจังหวัด

Advertisements

ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษ ที่มหาสารคาม

ครูสอนภาษาอังกฤษที่จำเป็นเร่งด่วนที่มหาสารคามพิทยาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาหลักของมหาสารคามProvice, ประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ปริญญาตรีหรือ highter
ประสบการณ์ในการสอน / การฝึกอบรมในบริบทที่คล้ายกันจะได้รับการพิจารณาแทนของใบรับรอง TESOL
เงินเดือน:

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 33000 ฿ต่อเดือนกับการจ่ายวันหยุดเต็ม

ติดต่อ:

สอบถามโดยตรงที่ Mr.Amnat Pakka-Te (หัวของภาควิชาภาษาอังกฤษ): (083) 3477912

หรือสมัครด้วยตนเองและการเขียนมือตัวเองที่ 528 ห้องภาควิชาภาษาอังกฤษโรงเรียน SarakhamPittayakhom อำเภอเมืองมหาสารคาม ประเทศไทย

English Teacher Urgently Needed at Sarakham Pittayakhom School;

 

teaching-english-008

English Teacher Urgently Needed at Sarakham Pittayakhom School; the principal secondary school of Maha Sarakham Provice, Thailand.

Requirements:

    • Bachelor’s degree or highter.
    • Experience in teaching/ training in similar context will be considered in lieu of a TESOL certificate.

Salary :

The salary starts at ฿ 33000 per month with full holiday pay.

Contact :

Call directly to Mr.Amnat Pakka-te (head of The English Department) : (083) 3477912

or apply in person and own hand writing at Room 528, The English Department, SarakhamPittayakhom School, Mueng District, Maha SarakhamProvice, Thailand.