ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษ ที่มหาสารคาม

ครูสอนภาษาอังกฤษที่จำเป็นเร่งด่วนที่มหาสารคามพิทยาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาหลักของมหาสารคามProvice, ประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ปริญญาตรีหรือ highter
ประสบการณ์ในการสอน / การฝึกอบรมในบริบทที่คล้ายกันจะได้รับการพิจารณาแทนของใบรับรอง TESOL
เงินเดือน:

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 33000 ฿ต่อเดือนกับการจ่ายวันหยุดเต็ม

ติดต่อ:

สอบถามโดยตรงที่ Mr.Amnat Pakka-Te (หัวของภาควิชาภาษาอังกฤษ): (083) 3477912

หรือสมัครด้วยตนเองและการเขียนมือตัวเองที่ 528 ห้องภาควิชาภาษาอังกฤษโรงเรียน SarakhamPittayakhom อำเภอเมืองมหาสารคาม ประเทศไทย

Advertisements