โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน มมส

149905_605637082784200_2049944012_n488127_605637079450867_965568809_n

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน มมส

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ประจำปี 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน และมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการบริการการศึกษา กล่าวรายงาน

ในการจัดโครงการครั้งนี้มีนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา และสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ 2 ท่านบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ อาจารย์ ดร. โสภณ ภูเก้าล้วน ผู้ทรงคุณวุฒิ ¬¬¬¬มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง ความแตกต่างระหว่างโลกการศึกษากับการทำงาน คุณสมบัติของบัณฑิตที่สถานประกอบการพึงประสงค์ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติพิเศษที่สถานประกอบการพิจารณา และวิทยากรอีกหนึ่งท่านคือ อาจารย์เจนปกรณ์ วีรชยาภรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสายงานทรัพยากรบุคคล The Miracle Group บรรยายเรื่อง ความต้องการบุคลากรของสถานประกอบการ เกณฑ์คุณสมบัติที่สถานประกอบการเอกชนใช้เป็นมาตรฐานคัดกรองบุคคลเข้าทำงาน ความรู้ทั่วไปที่จะใช้ในการสมัครงาน แนวทางการเตรียมสอบสัมภาษณ์

ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร , ราชทิพย์ ทิพย์เสนา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s